Severim Ben Seni Candan

Sizler ile çok sevdiğim bir Allâh dostunun eserini paylaşacağım.Bakalım son satıra gelmeden kim bilebilecek misiniz ?

Severim ben seni candan içeri,

Yolum vardır bu erkandan içeri.

Beni bende demem, bende değilim,

Bir ben vardır bende, benden içeri.

Nereye bakar isem dopdolusun,

Seni kanda koyam benden içeri.

O bir dilberdürür yoktur nişanı,

Nişan olur mu nişandan içeri.

Beni benden sorman, bende değilim,

Sûretim boş yürür dondan içeri.

Beni benden alana ermez elim,

Kadem kim basa sultandan içeri.

Tecelliden nasib erdi kimine,

Kiminin maksudu bundan içeri.

Kime didar gönünden şule değse,

Onun şulesi var günden içeri.

Senin aşkın beni benden alıptır,

Ne şirin dert bu dermandan içeri.

Şeriat, tarikat yoldur varana,

Hakikat, marifet, andan içeri.

Süleyman kuş dilin bilir dediler

Süleyman var Süleyman’dan içeri.

Unuttum, din diyanet kaldı benden.

Bu ne mezhepdürür dinden içeri.

Dinin terkedenin küfürdür işi,

Bu ne küfürdür imandan içeri.

Geçer iken Yunus şeş oldu dosta,

Ki kaldı kapıda andan içeri.

           Yunus Emre,  hayatını Anadolu  yöresinde sürdürmüş  en büyük Türk  ozanlarından biridir.  Kendisi, 13. ve 14.  yüzyıllarda yaşamış  olsa da, günümüzde  şiirleri hemen hemen  herkes tarafından bilinmekte ve sevilmektedir. Hayatı hakkında  çok fazla bilgiye ulaşılamayan Yunus Emre, Anadolu Selçuklu  Devleti’nin yıkılmaya ve Anadolu Türk Beyliklerinin kurulmaya  başladığı dönemden, Osmanlı Beyliğinin kurulmasına kadar geçen  sürede yaşamış bir halk şairidir.

 Onun yaşadığı yıllarda Anadolu’da Moğol istilasının etkisiyle iç  kavgalar, siyasi zayıflık, kıtlık, kuraklık gibi çok zor günler  yaşanmaktaydı. Yunus Emre, mezhep ve din ayrılıklarının da olduğu böyle bir dönemde Allâh sevgisini, din ve güzel ahlakla  ilgili düşüncelerini yaymaya çalışarak Türk – İslam birliğinin  kurulmasında büyük bir rol üstlenmiştir. Uzunca bir süre Hacı  Bektaş – i Veli dergahında hizmet eden Yunus Emre insanları asil,  garip, zengin, fakir, Hristiyan, Müslüman ayrımı yapmaksızın, derin bir sevgiyle severdi.

 

     

Rabbim, Yunus Emre gibi nice gönül dostlarının mekanını cennet eylesin. Allaha ısmarladık …

Dinlemek için : https://www.youtube.com/watch?v=w–0J5L1TQs

Reklamlar